1. ANICHI動漫一番街嘅主要特色係乜嘢?

ANICHI動漫一番街以其宏大規模及豐富內容成為動漫愛好者嘅天堂。設於約20,000平方呎嘅空間,彙聚超過30個頂尖品牌,為您提供最受歡迎嘅漫畫、精選玩具、獨特周邊商品、最新電子遊戲、卡牌對決及稀有限定珍藏品。此外,ANICHI亦設有輕食區,讓您在探索動漫樂園嘅同時享受美味輕食。


2. 可以喺邊度搵到更多關於ANICHI嘅資訊?

想了解更多ANICHI嘅最新資訊,歡迎訪問我哋嘅Facebook、Instagram同YouTube頻道,透過這些平台,您可以獲取最新消息同獨家內容。


3. ANICHI有邊啲專門店?

ANICHI內設有近二十間動漫主題專門店,涵蓋TOEI eStore、Game Source Entertainment等多元化嘅選擇,為各位動漫迷提供一站式嘅購物同娛樂體驗。


4. ANICHI嘅開放時間係點?

ANICHI嘅營業時間為星期一至日 中午12:00至晚上8:00 。


5. 可以點樣到達ANICHI動漫一番街?

Megabox提供免費穿梭專車來回商場與九龍灣地鐵站,
抵達商場後乘坐電梯到9樓就見到ANICHI動漫一番街。


6. ANICHI有冇會員計劃或優惠?

想知道更多關於會員計劃或最新優惠,請關注我哋嘅社交媒體平台,定期會有特別優惠同活動等你參加!